logo

Struktura Grupy Kapitałowej

  Jednostkami zależnymi  Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są:

 • Spółka Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, w której Spółka dominująca  posiada 100 % udziałów
 • Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu w której Spółka posiada 100 % akcji

 Organy jednostki dominującej - Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Zarząd - Spółką kieruje Zarząd w składzie:

Bartosz Dryjski             - Członek Zarzadu

Kamil Kamiński            - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza - w Spółce działa  Rada Nadzorcza  X kadencji w następującym składzie: 

 1. Kwiatkwoski Krzysztof  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Organista Waldemar   -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Chęciński Sebastian    - Członek Rady Nadzorczej
 4. Śledzikowski Marcin     - Członek Rady Nadzorczej
 5. Witkowski Waldemar   - Członek Rady Nadzorczej

 

Organy zarządzające jednostek zależnych

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o. o.

 1. Kamil Kamiński         - Prezes Zarządu
 2. Bartosz Dryjski          - Członek Zarzadu

 
Zarząd Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A.

 1. Adam Skowroński        - Prezes Zarządu
 2. Bożena Poznańska      - Wiceprezes Zarząd

 

Struktura akcjonariatu Elektrociepłowni „Będzin" S.A. wg. aktualnego stanu wiedzy Spółki

- Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji. (stan na 03.12.2020r)