logo

Struktura Grupy Kapitałowej

  Jednostkami zależnymi  Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są:

  • Spółka Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, w której Spółka dominująca  posiada 100 % udziałów
  • Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu w której Spółka posiada 46,4 % akcji

 Organy jednostki dominującej - Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Zarząd - Spółką kieruje Zarząd w składzie:

Kamil Kamiński            - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza - w Spółce działa  Rada Nadzorcza  X kadencji w następującym składzie: 

  1. Kwiatkwoski Krzysztof  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Organista Waldemar   -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Chęciński Sebastian    - Członek Rady Nadzorczej
  4. Śledzikowski Marcin     - Członek Rady Nadzorczej
  5. Witkowski Waldemar   - Członek Rady Nadzorczej

 

Organy zarządzające jednostek zależnych

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o. o.

  1. Kamil Kamiński           - Prezes Zarządu
  2. Bogusław Oleksy         - Członek Zarzadu
Struktura akcjonariatu Elektrociepłowni „Będzin" S.A. wg. aktualnego stanu wiedzy Spółki

- Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji. (stan na 03.12.2020r)