logo

Struktura Grupy Kapitałowej

  Jednostką zależną  Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest:

  • Spółka Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, w której Spółka dominująca  posiada 100 % udziałów

Jednostką stowarzyszoną  Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest:

  • Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu w której Spółka posiada 46,4 % akcji

 Organy jednostki dominującej - Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Zarząd - Spółką kieruje Zarząd w składzie:

Sebastian Chęciński  - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza - w Spółce działa  Rada Nadzorcza  X kadencji w następującym składzie: 

  1. Kwiatkwoski Krzysztof  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Organista Waldemar   -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Chęciński Sebastian    - Członek Rady Nadzorczej
  4. Śledzikowski Marcin     - Członek Rady Nadzorczej
  5. Witkowski Waldemar   - Członek Rady Nadzorczej

 

Organy zarządzające jednostek zależnych

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o. o.

Witold Niedzielski           - Prezes Zarządu

 

Struktura akcjonariatu Elektrociepłowni „Będzin" S.A. wg. aktualnego stanu wiedzy Spółki

- Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji.

 

 https://www.ecbedzin.pl/akcjonariat