logo

22 kwietnia 2020

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 25.05.2020 r.

Termin: 25 maja 2020 r., godz 9.00
Miejsce: Elektrociepłownia „Będzin” S.A., ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań
Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji: NWZA 25.05.2020 r.