logo

15 kwietnia 2015

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku nastąpiło przeniesienie praw własności akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Elektrociepłowni „Będzin" S.A tym samym Grupa Kapitałowa powiększyła się o kolejną Spółkę Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu.