logo

07 sierpnia 2015

Zmiana miejsca siedziby jednostki dominującej

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. informuje, że 21.08.2015 roku, na podstawie pobranej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 20.08.2015 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu dotyczące siedziby Spółki. Na skutek zarejestrowanych zmian nową siedzibą Spółki jest Poznań.